Các kết xuất toàn cảnh 360 ° ở trên là các bản vẽ nghệ sĩ của dự án và chỉ để tham khảo.

Video đi bộ ảo cho Style A1

Nhấn vào đây để xem video độ phân giải cao

Tải xuống bản PDF của kế hoạch